Effectief en efficiënt leren samenwerken

Besluitvorming in teams is vaak een issue. Vergader je vaak, dan is dit vast herkenbaar voor je. Bedenk eens hoe vaak dezelfde punten steeds weer op een agenda terugkomen. Of hoe op een volgende vergadering er opeens andere ideeën zijn over wat precies was afgesproken? Zie jij tijdens de vergadering ook veel boodschappenlijstjes voorbijkomen of zijn mensen net als jij bloemetjes aan het tekenen? Kom je standaard uit de vergadering met weinig energie? Tijd om hier wat aan te doen!

Efficiënter en effectiever vergaderen kan in vele vormen. Ik werk o.a. met Deep Democracy en consent besluitvorming. Beiden gaan uit van een gelijkwaardigheid en zijn gericht op gedragen besluiten.

Hoe ziet een training er uit?

Uiteindelijk is dit natuurlijk afhankelijk van de behoefte en daarmee volledig maatwerk. Onderstaand een voorbeeld van een training zoals het er uit zou kunnen zien:

  • Een eerste keer schuif ik aan bij jullie vergadering, maken we kennis, bespreken we jullie gedachtes en ervaringen over jullie eigen vergaderingen en als het kan observeer ik meteen een vergadering in de praktijk.
  • Vervolgens neem ik jullie in een dagdeel mee in een passende manier van vergaderen. Aan de hand van besluiten die jullie sowieso moeten nemen, of issues die moeten worden besproken gaan we oefenen. Zo combineren we het leren meteen met het doen. Dubbel efficiënt!
  • Tussentijds gaan jullie in je dagelijkse praktijk oefenen. Niet op alle punten maar wel met een paar aspecten. En dan lopen jullie gegarandeerd tegen issues aan.
  • Op basis van het oefenen in de praktijk werken we in de tweede sessie van een dagdeel hiermee verder. 
  • Na een afgesproken periode komen we voor een derde keer samen in een sessie van 2 uur om ervoor te zorgen dat jullie de nieuwe werkwijze ook echt inbedden in jullie normale manier van werken.

Bovenstaande is dus meer een combinatie van leren door middel van kennisoverdracht, oefenen en het doen in de praktijk.

Wat levert het op?

  • Creativiteit in besluitvorming
  • Verrijkte en gefundeerde besluiten
  • Meer verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten
  • Draagt bij aan een ‘uitspreek’cultuur in het team of organisatie
  • Collega’s gaan beter luisteren en reflecteren (wat vind ik nu écht)

Ook bij Agile teams kan consentbesluitvorming veel bijdragen aan een effectieve samenwerking!