Danielle Lewis Feedback

Feedback geven en ontvangen

Dit is geen standaard training. Vooraf ontvangen de deelnemers een kort overzicht over de uitgangspunten van het geven én ontvangen van feedback. Tijdens de training gaan we hier dieper op in. Maar vaak is de theorie van hoe het zou moeten niet heel ingewikkeld en vaak ook wel bekend.

In deze training ligt de focus daarom op het voeren van het gesprek over feedback met elkaar.

  • Waarom is het zo moeilijk?
  • Waarom raakt het je vaak zo?
  • Hoe zit dat bij de anderen?

We besteden veel aandacht aan delen van ervaringen, reflectie, van elkaar leren en gewoon doen, doen, doen! Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Want het is super spannend!

Vorm

Deze training is zowel fysiek als online mogelijk. De training bestaat uit 3 dagdelen. Deze kunnen worden verdeeld over 1 hele dag en 1 halve dag. Maar je kan ook kiezen voor 3 keer een halve dag. Mijn uitgangspunt is dat een losse sessie over feedback zonde van het budget is. Als je in je team of organisatie echt wilt dat feedback geven en ontvangen ‘gewoon’ wordt, dat er niet meer zo’n spanning op zit, dan vraagt het wat meer dan een eenmalige sessie. Vandaar dat de training bestaat uit 3 dagdelen. Tussen de sessies door wordt ‘huiswerk’ gemaakt door middel van oefeningen. 

Wat levert het op?

  • Collega’s zijn zich bewuster van hun eigen gedrag
  • Meer inzicht waarom feedback geven en ontvangen zo lastig is
  • Meer collega’s gaan zich uitspreken
  • Feedback geven wordt ‘gewoner’
  • Samenwerking tussen mensen wordt beter en daarmee het resultaat

Ook voor mensen die werken in zelforganiserende teams of Agile teams is deze training zeer effectief!