Teamcoach met de focus op resultaat

Je wilt het maximale uit je team halen. Afzonderlijk hebben de medewerkers alles in zich om door te groeien tot een high performing team. En toch lukt het maar niet om het team goed te laten functioneren. 

”Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, het is een Afrikaans spreekwoord en ik ben ervan overtuigd dat het in de praktijk zo werkt. Om jouw team goed te laten presteren, is een aantal aspecten essentieel: een heldere missie met daaropvolgend heldere doelen. Daarnaast vertrouwen, waardoor teamleden zich durven uit te spreken, eigenaarschap binnen het team en een goed besluitvormingsproces.

De meeste winst is hier te behalen

Veel teams zijn zich onvoldoende bewust van hun doel en hun rol in de organisatie. Pas als dat echt duidelijk is kan een team goed prioriteren, afspraken maken en resultaten behalen. Inzicht in de interactiepatronen van het team zorgen ervoor dat een team bewuste keuzes maakt.

Een goed besluitvormingsproces zorgt voor draagvlak en focus en het voorkomt dat je steeds opnieuw een beslissing moet nemen over hetzelfde vraagstuk. Daarnaast is het belangrijk om van feedback geven een gewoonte te maken. Bijna iedereen vindt dit ongemakkelijk in het begin, maar je wordt er als team zó veel beter van.

Geef ruimte aan alle standpunten

De besluitvorming binnen een team is vaak een ingesleten patroon. Ik houd teams een spiegel voor, waardoor zij zich bewust worden van contra-productieve besluitvorming en zelf kiezen voor andere patronen. Daarbij maak ik o.a. gebruik van Deep Democracy en consent besluitvorming, technieken waarbij ruimte wordt gegeven aan alle standpunten. Dit helpt om besluitvormingsprocessen te versnellen, maar zeker ook om genomen besluiten rijker en meer gedragen te maken.

Til je teamprestaties naar een hoger niveau

Een teamcoaching traject levert een enorme winst op het gebied van effectiviteit. Medewerkers gaan beter presteren, helpen elkaar vooruit door middel van feedback, besluitvorming wordt effectiever en het team neemt de verantwoordelijkheid om zelf problemen op te lossen. Ben je geïnteresseerd in hoe jouw team kan excelleren? Neem contact op

Teamcoaching is maatwerk

Geen team is hetzelfde, daarom krijg je een op maat gemaakt voorstel, gebaseerd op intakegesprekken en een grondige analyse. Jullie probleem, wensen en leerdoelen bespreken we vervolgens met het hele team. Tijdens de coaching staat de interactie tussen mensen centraal. Welke patronen zijn daarin te ontdekken en in hoeverre zijn die ondersteunend aan wat het team wil bereiken? Hoe nemen jullie verantwoordelijkheid voor elkaar en het gezamenlijk resultaat? Vervolgens gaan we oefenen, experimenteren, grenzen verleggen, daarover reflecteren en dan weer doen, doen, doen!

Teamcoaching kan ook worden ingezet ter versterking van agile werken